יום ראשון
פתוח בין 9 בבוקר עד 5 בצהריים
יום שני
פתוח בין 9 בבוקר עד 5 בצהריים
יום שלישי
פתוח בין 9 בבוקר עד 5 בצהריים
יום רביעי
פתוח בין 9 בבוקר עד 5 בצהריים
יום חמישי
פתוח בין 9 בבוקר עד 5 בצהריים
יום שישי
פתוח בין 9 בבוקר עד 5 בצהריים
יום שבת
סגורים